دانشکده مهندسی شیمی- معرفی دانشکده
۳۱۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران با فارغ التحصیل نمودن اولین دانش آموخته خود در سال ۱۳۱۴ به عنوان اولین دانشکده مهندسی شیمی در ایران پا به عرصه فعالیت گذارده و در طی این سالهای متمادی ضمن ایفای نقش کلیدی در توسعه علمی و صنعتی کشور در صحنه جهانی نیز با ارائه دستاوردهای جدید خود همواره در زمینه‌های فعالیت علمی خود، مورد ارجاع بوده است.

  در حال حاضر این دانشکده با ۳۳ عضو هیئت علمی خود در زمینه‌های:

  • طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایند
  • مهندسی واکنشهای شیمیایی
  • فرایندهای جداسازی
  • فرایندهای جداسازی و فرآوری مواد
  • ترمودینامیک
  • بیوتکنولوژی
  • پلیمر
  • مهندسی مخازن هیدروکربوری

  و با تکیه بر ۱۸ آزمایشگاه تحقیقاتی خود در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی فعالیت می‌نماید و از منظر شاخصهای جهانی آموزش و تحقیقات، در زمره برترین دانشکده‌های ایران می‌باشد. سالیانه از فعالیتهای تحقیقاتی این دانشکده ده‌ها مقاله در مجلات شناخته شده جهانی منتشر شده و یا در مجامع علمی بین‌المللی ارائه می‌گردد. همچنین سالیانه قریب ۲۵۰ دانشجوی کارشناسی ارشد، ۸۷ دانشجوی دکترا و ۲۱۲ دانشجوی کارشناسی جهت کسب علم و تجربه به این دانشکده فعالیت می‌نمایند. در طی سالهای اخیر سرانه پروژه‌های تحقیقاتی به اساتید (عمدتاً با سفارش صنایع کشور) از ۳ پایین‌تر نیامده است.

 مقاطع آموزشی دانشکده

  مقطع تحصیلی

  گرایش

  کارشناسی

  مهندسی شیمی

  کارشناسی ارشد

  - فرایندهای جداسازی و فرآوری مواد

  - فرایندهای جداسازی

  - طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایند

  - ترمودینامیک و سینتیک

  - بیوتکنولوژی

  - مهندسی پلیمر

  - مهندسی مخازن هیدروکربوری

  دکتری

  مهندسی شیمی

 

 گروههای آموزشی دانشکده

 AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-15.5586.7770.fa.html
برگشت به اصل مطلب